MX01_20170812161248.jpg

Tillgängliga akter på årets festival

Malmöfestivalen ska vara tillgänglig för alla! Lika mycket som Malmöfestivalen ska utmana och vara nyfiken så ska den ta hänsyn till festivalbesökarnas olika förutsättningar.

Stöter du på ett hinder så ska du får hjälp att ta dig över det. Har du nedsatt hörsel och/eller syn så ordnar vi skickliga händer som får vara dina öron och tydliga röster som är dina ögon.

Läs mer om Malmöfestivalens tillgänglighetsarbete, handikapptoaletter, ramper och färdtjänstplatser under hemsidans FAQ. Klicka på rubriken ”Tillgänglighet”.

Ett antal programpunkter på festivalen teckenspråkstolkas och syntolkas för besökare med nedsatt syn och/eller hörsel.

Hörselslinga finns på Spegeln, Hipp och i S:t Petri kyrka.

Mer information om alla programpunkter hittar du här.

Teckenspråkstolkning

Följande akter teckenspråkstolkas 2017

Syntolkning

Följande akter syntolkas:

Samling för syntolkning samt lån av mottagare sker 15 minuter innan programstart. Samlingsplatser är följande:

S:t Petri Kyrka
Utanför entrén 

Stortorget
Utanför ingången till Hotell Scandic Kramer

Gustav Adolfs torg
Utanför entrén till Burger King

Hipp
Utanför entrén

Barnlandet
Utanför entrén till Malmö Stadsbibliotek

Mer nyheter